Home

Image result for voorbij winter

Welkom

Een geschikte opvang vinden voor uw kindje is een weldoordachte keuze. Uw kindje brengt er immers een groot deel van de zo belangrijke eerste levensjaren door.
Elk lid van ons team – zowel in ons kinderdagverblijf als bij onze onthaalouders – doet er alles aan om uw kind een kwaliteitsvolle opvang te bieden door aandacht te hebben voor pedagogische, hygiënische en veiligheidsaspecten en dit alles in een aangename huiselijke sfeer.

Praktisch

Paasvakantie

Inschrijven kon tot 5/2 (carine@kinderlach.be). Weldra ontvangen ingeschrevenen een brief met het overzicht van de activiteiten.