Huishoudelijk reglement

Dit deel werd aangepast aan het nieuw decreet (april 2014).

Nieuw huishoudelijk reglement van kracht in de groepsopvang vanaf 01/01/2015
Vraag gerust een versie in pdf aan (kinderdagverblijf@kinderlach.be) –

Huishoudelijk reglement – versie januari 2018

Nieuwe versie vanaf 14/04/2019 komt eraan: Huishoudelijk reglement – versie februari 2019 (weldra wordt de mailing verstuurd)

Checklist ziektes-symptomen

Pedagogisch kader