Informatie

De inschrijvingen gebeuren steeds op afspraak.
Bij een eerste bezoek krijgt u vrijblijvend uitleg en een rondleiding. Als u daarna beslist uw kindje naar het kinderdagverblijf te brengen wordt het ingeschreven in een opnameboek. Deze inschrijving is pas definitief als u binnen 10 werkdagen een afgesproken voorschot stort. Daarna wordt een afspraak gemaakt om minimaal 3 weken voor de eerste opvangdag alle administratie in orde te brengen.
Indien er geen vrije plaats is in ons kinderdagverblijf komt uw opvangvraag op een wachtlijst. Als het kinderdagverblijf omwille van een volle bezetting gedurende meerdere maanden geen kinderen kan opnemen is het mogelijk dat u onmiddellijk wordt doorverwezen naar een andere kinderopvang.

U kunt ons steeds bereiken (tijdens de kantooruren) op het nummer 09 377 37 27. U kunt ook mailen naar kinderdagverblijf@kinderlach.be

Als u de aanvraag wenst te argumenteren, vult u best volgend document in
(Aanvraag kinderopvang kdv). Verstuur dit gerust per mail naar kinderdagverblijf@kinderlach.be.