Inschrijvingen

De dienst stelt zijn dienstverlening open voor alle kinderen, maar neemt bij voorrang kinderen op van werkende ouders, ouders met een laag inkomen en alleenstaande ouders. Ook kinderen van wie het om sociaal pedagogische motieven wenselijk is dat ze worden opgevangen in een opvanggezin, krijgen voorrang. Om uw kindje te laten opvangen bij een onthaalgezin verbonden aan onze dienst, dient u vooraf uw kindje te laten inschrijven bij de dienstverantwoordelijke, Marieke Vanwildemeersch.

schriftelijke overeenkomst 2019 bij aanvang

Huishoudelijk reglement – versie februari 2019