Pedagogische visie

De werking van onze kinderopvang vertrekt vanuit de pedagogische visie die gedragen wordt door iedere medewerker. Deze is gebaseerd op de missie en visie van de vzw Kinderlach. Deze visie is ook de basis van onze werking in het kinderdagverblijf. De pedagogische visie is een leidraad en houvast in de dagelijkse werking. 

Het is de bedoeling om de juiste omgeving te scheppen, informatie aan te reiken, vragen te stellen die aanzetten tot nadenken, voorbeelden geven, … een aanbod dat past bij de individuele behoeften van elk kind.

Strategie pedagogie