Openingsuren

Het kinderdagverblijf is open van maandag tot en met vrijdag van 06.30 uur tot 18.30 uur.

Sluitingsdagen 2017

Collectieve sluiting van vrijdag 23 december 2016  tot en met dinsdag 3 januari 2017

Vrijdag                               14 april 2017                          Sluitingsdag

Maandag                            17 april 2017                          Paasmaandag

Maandag                            1 mei 2017                               Feest van de arbeid

Donderdag                        25 mei 2017                            Hemelvaartsdag

Vrijdag                                 26 mei 2017                            Brugdag

Maandag                            5 juni 2017                                2de Pinksterdag

Vrijdag                                9 juni 2017                              Sluitingsdag (vormingsdag)

Collectieve sluiting van maandag 10 juli 2017 tot en met zondag 30 juli 2017

Maandag                            14 augustus 2017                    Brugdag

Dinsdag                              15 augustus 2017                     O.L.V. Ten Hemelopneming

Maandag                            30 oktober 2017                      Sluitingsdag

Dinsdag                               31 oktober 2017                       Sluitingsdag

Woensdag                         1 november 2017                      Allerheiligen

Maandag                            13 november 2017                   Wapenstilstand

Collectieve sluiting van maandag 25 december 2017 tot en met dinsdag 2  januari 2018