Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt vastgesteld op basis van het inkomen van het gezin, overeenkomstig het ministerieel besluit van 17 maart 2008. Indien u gehuwd of samenwonend bent, wordt het inkomen van beide partners (vermeld op het Belgisch aanslagbiljet) als basis genomen voor de berekening van de bijdrage.
De effectief te betalen bijdrage staat in verhouding tot de verblijfsduur;
* Voor een volle dag opvang (meer dan 5 uur en minder dan 12 uur) wordt 100 % van de dagprijs aangerekend.
* Voor een verblijf tussen de 3 en de 5 uur wordt 60% van de dagprijs aangerekend.
* Voor een verblijf van minder dan 3 uur wordt 40% van de dagprijs aangerekend.
De ouderbijdrage dekt alle verblijfskosten, met uitzondering van  de verwerkingskosten van de luiers, fles- en dieetvoeding, speciale verzorgingsproducten en een warme maaltijd bij een verblijf van minder dan 3 uur.
Vragen hierover? Contacteer ons gerust voor meer informatie of raadpleeg de website van Kind & Gezin voor meer details.