Visie

Wij streven naar kwalitatieve opvang!

Het team van het kinderdagverblijf Kinderlach wil de totale ontwikkeling van uw kind bevorderen. Graag vullen wij de opvoeding aan. De kinderbegeleiders zijn professionele begeleiders die continu in overleg gaan om op de hoogte te blijven van nieuwe inzichten en ontwikkelingen in verband met groepsopvang.

Ons hart staat open voor elk kind

Wij zorgen voor het welbevinden van de kinderen. Door de warmte en geborgenheid in de opvang krijgt het kind de kans om te ontwikkelen. De individuele momenten van aandacht geven bij slapen, spelen en verzorgen, worden benut om tot een echt persoonlijk contact te komen. Hierbij houden we rekening met het ritme, de persoonlijkheid en de noden van elk kind.

Een interieur op maat van de kinderen met voldoende uitdaging

De kinderbegeleiders zijn ook organisatoren en animatoren van de groep. Zij zorgen voor voldoende (afwisselend) spelmateriaal. Laten het eetmoment rustig en sfeervol verlopen. Graag richten ze nieuwe hoekjes in met ander uitdagend materiaal. Ze maken samen “groep” met oog voor vriendschappen. Ondertussen wordt de zelfredzaamheid van de kinderen gestimuleerd. De kinderen leren zo rekening houden met anderen, delen, vriendjes maken, ruzies bijleggen, …

Samen zorgen voor…

Kwaliteit aanbieden in de opvang is onmogelijk zonder een goed contact met de ouders. De samenwerking moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen en respect. Reeds bij de inschrijving spreken we een eerste wenmoment af, een kwestie om samen de nieuwe omgeving te verkennen. Dit geeft kinderen en ouders onmiddellijk vertrouwen.

Dagelijks communiceren we met onze ouders via het heen- en weerschriftje. Driemaandelijks verspreiden we ook een nieuwsbrief. Op deze manier houden we jullie op de hoogte van het reilen en zeilen in het kinderdagverblijf. Op deze website vindt u steeds de meest recente informatie, documenten, …