Wie zijn wij?

Vzw Kinderlach werd in 1962 opgericht door de Zusters van de congregatie Zusters Kindsheid Jesu.
Het is een door Kind en Gezin erkend en gesubsidieerd kinderdagverblijf met een capaciteit van 103 (gesubsidieerde) en 113 (vergunde) kindplaatsen.
De kinderen verblijven in semi-verticale leefgroepen.
In een leefgroep blijft een kindje gedurende de hele opvangperiode in dezelfde groep met dezelfde begeleiders. Broers en zusjes worden samen opgevangen.
In het linkerdeel van de groep vangen we de kindjes van start tot ongeveer 18 maanden op. In het rechterdeel van de groep vangen we de iets oudere kinderen op. Van 18 maanden tot 36 maanden. Uw kindje wordt in zijn leefgroep opgevangen door kinderbegeleiders. Zij staan dagelijks in voor de verzorging, voeding en opvoeding van uw kindje.
Het kinderdagverblijf organiseert ook buitenschoolse opvang, de Guppy’s, voor kinderen van 3 tot 6 jaar, en wel voor en na de schooluren, tijdens schoolvrije dagen en tijdens de vakanties.